ZŠ Bratří Čapků

Jednopatrová škola s původním názvem Na Blahovce, zkráceně Blahovka, byla slavnostně  otevřena 13. 9. 1891 jako Chlapecká, obecná a měšťanská škola čp. 274. Stavitelem byl Josef Rejsek z Úpice. Již o tři roky později byla z kapacitních důvodů zahájena přístavba druhého patra. Později ve školní budově sídlila také dívčí škola. Na místě starého špitálu byla v letech 1896-97 postavena nová tělocvična a přilehlá školní budova čp. 151. Ve škole narůstal počet dětí, proto bylo nutné postavit další školní budovu – stavbu a plány provedl Jaroslav Budinský v roce 1903. Budova se napojila na východní straně na tělocvičnu a stála 90 000 korun. Předána k užívání byla 14. 9. 1904. Budova byla dvoupatrová se sedmi učebnami, kreslírnou, sborovnou, ředitelnou a třemi kabinety. Projekt na několik desetiletí předběhl svou dobu.  Škola byla obecná a měšťanská chlapecká, původní budova čp. 274 byla určena dívkám. V říjnu 1944 byla škola zabrána k německým účelům a děti se učily v Hetflejšově vile na Veselce na dvě směny.  V roce 1979 byla vystavěna nová tělocvična na místě bývalého hřiště a zahrady a budovy byly spojeny. V té době navštěvovali žáci I. stupně budovu bývalé Hetflejšovy vily na Veselce a po spojení budov se vrátili opět na Blahovku. V místech bývalé tělocvičny vznikly šatny, jídelna a školní kuchyně. V průchodu na dvůr školy je dnes hlavní vstup do budovy školy a byt školníka. Do „Chlapecké obecné a měšťanské školy na Blahovce“ chodili také bratři Čapkové, kteří prožili své dětství v Úpici. Josef navštěvoval školu v letech 1892 až 1900, Karel v letech 1895 až 1901. Později byla škola přejmenována na ZŠ Bratří Čapků čp. 151.