Barokní kaple sv. Michaela

Barokní kaple sv. Michaela byla postavena jako „hřbitovní kaple“ na místě nově vzniklého hřbitova (1698). Na své vlastní náklady ji nechal postavit farář Hůlek, který pocházel ze zámožné rodiny, broumovským stavitelem Jiřím Schottem. Kaple je zasvěcena sv. Michaelovi k uctění památky farářova otce Michala Hůlka. Po dobu stavby kostela na náměstí, a občas i později, se zde konaly bohoslužby. Po bitvě u Trutnova, dne 27. června 1866, byli někteří ranění ubytováni na několika místech v Úpici. Zemřelí byli pochováni u kaple. Pohřbívat se zde přestalo v roce 1887. Starý hřbitov byl oplocen a přeměněn na park. Kaple se dočkala obnovy v roce 1932 a až do poloviny 20. století se tu konaly bohoslužby, zejména 29. září na svátek sv. Michaela. Poslední větší opravou byla rekonstrukce cibulovité střechy v roce 1994.  Na zdi kaple je umístěno několik pamětních desek úpických osobností, které byly na hřbitově u kaple pohřbeny, např. Jan Záruba - zakladatel ochotnického divadla v Úpici, Adam Kolisko z Havlovic - rodák z Úpice, který připravil s A. Nývltem ze Rtyně selské povstání v roce 1775, Josef Vida - lidový loutkář doby českého národního obrození, který se usadil v Úpici a byl jmenován čestným občanem Úpice, Jan Smetana - úpický učitel a výborný hudebník, bratranec skladatele Bedřicha Smetany. V kryptě kaple je na vlastní přání pohřben pan farář Martin Benedikt Hůlek. Před kaplí stojí jehlan s nápisem: Zde odpočívá 31 vojínů, kteří padli v bitvě u Trutnova dne 27. 6. 1866. 

Kaple je dnes prázdná, vnitřní vybavení je v rekonstrukci, jen zbytky fresky Nejsvětější  Trojice dávají tušit zašlou dobu této barokní památky. Přesto se zde vzpomínkové bohoslužby každý rok konají a administrátor římskokatolické farnosti v Úpici se snaží o její opravu.