Barokowa kaplica św. Michała

Barokową kaplicę św. Michała wybudowano jako kaplicę cmentarną na nowo powstałym cmentarzu (1698). Ufundował ją pochodzący z zamożnej rodziny proboszcz Hůlek, wykonał broumovski budowniczy Jiří Schott. Kaplica nosi wezwanie św. Michała na pamiątkę Michala Hůlka, ojca proboszcza. Podczas budowy kościoła w rynku, a czasem też już po jego wybudowaniu, odprawiano tu nabożeństwa. Po bitwie pod Trutnovem dnia 27 czerwca 1866 roku niektórych rannych zakwaterowano w kilku miejscach w Úpicach. Zmarłych pochowano przy kaplicy. Pochówków w tym miejscu zaprzestano  w 1887 roku. Stary cmentarz otoczony został płotem i przekształcony w park. Kaplica doczekała się renowacji w 1932 roku. Nabożeństwa odprawiano tu aż do połowy XX wieku (głównie 29 września na św. Michała). Ostatnią większą renowacją była renowacja baniastego hełmu w 1994 roku. Na ścianach kaplicy umieszczono kilka płyt pamiątkowych poświęconych ważnym postaciom Úpic, które pochowane zostały na cmentarzu przy kaplicy, np. Jan Záruba – założyciel teatru ochotniczego w Úpicach, urodzony w Úpicach Adam Kolisko z Havlovic – inicjator (z A. Nývltem z Rtyně) powstania chłopskiego w 1775 roku, Josef Vida – ludowy lalkarz z czasów czeskiego odrodzenia narodowego, który osiadł w Úpicach i został ich obywatelem honorowym, Jan Smetana – úpicki nauczyciel i świetny muzyk, kuzyn kompozytora Bedřicha Smetany. W krypcie kaplicy – zgodnie z jego wolą – pochowany został proboszcz Martin Benedikt Hůlek. Przed kaplicą stoi obelisk z napisem: Tu spoczywa 31 żołnierzy, którzy zginęli w bitwie pod Trutnovem dnia 27 czerwca 1866 r. 

Kaplica dziś jest pusta. Trwa renowacja jej wyposażenia, tylko pozostałości fresku Trójcy Przenajświętszej pozwalają domyślać się wspaniałości tego barokowego zabytku. Pomimo tego, co roku odbywają się tu nabożeństwa, a administrator parafii rzymskokatolickiej w Úpicach stara się o jej renowację.