Szk. podst. im. braci Čapków

Jednopiętrową szkołę, nazywaną początkowo szkołą „Na Blahovce” (w skrócie „Blahovka”), uroczyście otwarto 13 września 1891 roku jako szkołę podstawową I i II stopnia (Volks- und Bürgerschule) dla chłopców. Mieściła się pod numerem 274. Budowniczym był Josef Rejsek z Úpic. Już trzy lata później budynek okazał się zbyt mały i przystąpiono do jego rozbudowy – powstało drugie piętro. Później w budynku ulokowano szkołę dla dziewcząt. W latach 1896–1897 w miejscu starego przytułku wybudowano nową salę gimnastyczną i przyległy budynek szkolny pod numerem 151. Liczba dzieci w szkole rosła, dlatego konieczne okazało się wybudowanie kolejnego budynku – wykonania planów i budowy podjął się Jaroslav Budinský (1903). Nowy obiekt łączył się od wschodu z salą gimnastyczną, budowa kosztowała 90 tysięcy koron. W użytkowanie przekazany został 14 września 1904. Budynek był dwupiętrowy, miał siedem pomieszczeń klasowych, kreślarnię, pokój dla nauczycieli, pomieszczenie dyrektora i trzy gabinety. Projekt o kilkadziesiąt lat wyprzedził swoje czasy. Ulokowano tu szkołę dla chłopców, jej dawny budynek pod numerem 274 przekazano na szkołę dla dziewcząt. W październiku 1944 roku Niemcy zaanektowali szkołę na swoje cele, a dzieci uczyły się w willi Hetflejša na Veselce na dwie zmiany. W 1979 roku wybudowano nową salę gimnastyczną w miejscu dawnego boiska, a ogrody i budynki połączono. W tym czasie uczniowie klas początkowych chodzili do budynku w byłej willi Hetflejša na Veselce, po połączniu obiektów wrócili do „Blahovki”. W miejscu byłej sali gimnastycznej powstały szatnie, jadalnia i kuchnia szkolna. W przejściu na podwórze szkoły znajduje się dziś wejście główne do budynku oraz mieszkanie woźnego. Do szkoły „Na Blahovce” uczęszczali też bracia Čapkowie, którzy spędzili dzieciństwo w Úpicach. Josef chodził tu w latach 1892–1900, Karel w latach 1895–1901. Później szkole nadano ich imię (ZŠ Bratří Čapků, nr budynku 151).