Divadlo Aloise Jiráska

Budova divadla byla postavena v letech 1937-1938. V březnu 1937 vypracoval plány architekt Jan Záruba ze Svobodného a stavbu provedl Václav Rybář ze Svobodných Dvorů. Budova byla přestavována ze starého skladiště na pozemku vedle Michalské kaple. Divadelníci skladiště odkoupili od firmy Eduarda Morawetze. Stavba Divadla se ale nepodařila dokončit, hotové byly jen provizorní prostory, tak aby se mohlo hrát.  Stavba divadla byla přerušena kvůli nedostatku financí, ale také kvůli blížící se II. světové válce. V červnu roku 1938 se divadlo v těchto prostorách hrálo poprvé. Postupem času se do budovy divadla přemístilo i kino. Po skončení války pokračovali úpičtí ochotníci s dostavbou divadla. Prací byl pověřen úpický stavitel Jan Müller. Divadlo bylo od té doby několikrát upravováno, různé dílčí úpravy se připravují a probíhají stále. Rovněž kino je zmodernizováno, aby odpovídalo požadavkům na kvalitu zvuku a obrazu.

Divadlo je stále sídlem Spolku divadelních ochotníků, dnes Jednota divadelních ochotníků Alois Jirásek, která má v Úpici velikou tradici. Spolek byl založen v roce 1824 a za dobu svého působení si vydobyl postavení vynikajícího kulturního spolku, a je dnes pýchou celého města. Za zakladatele se považuje Jan Záruba, syn mlynáře z velkého mlýna. Ten do začátku zapůjčil 20 zlatých, díky tomu se zasloužil nejen o založení, ale také o rozvoj divadla. Hrálo se bez povolení v hostinské místnosti radnice, až náchodský vrchní Essenther přípisem z 1. 12. 1830 hraní zakázal a udělil městu 2 zlaté jako pokutu a hostinskému 3 zlaté.. V roce 1836 dostalo město další pokutu a pak se s divadlem na čas přestalo. 

V Michelské kapli je pamětní deska věnovaná Janu Zárubovi, který zemřel v roce 1887.