Sbor Mistra Jana Husa

Sbor Mistra Jana Husa je ve vlastnictví Církve Československé Husitské s farním úřadem v Úpici. Kostel byl postaven v letech 1924-1925 úpickým stavitelem Jaroslavem Budínským podle projektu místního stavitele Františka Hanuše. Kámen na stavbu se lámal na Podrači na břehu potoka Radečka. Náklady na stavbu byly 850 000 Kč. Kostel byl k bohoslužebným účelům předán v srpnu 1925 a již v roce 1929 bylo ve farnosti registrováno téměř 5 000 osob. Jako rondokubistická budova byl kostel v roce 1997 zapsán jako nemovitá kulturní památka. 

Husův sbor je místem, které slouží nejen bohoslužebným účelům, ale konají se zde pravidelné hudební akce, koncerty (je zde velmi dobrá akustika) a výstavy fotografií a výtvarných děl. Mše jsou v průběhu roku vždy v neděli dopoledne. V kostele jsou při bohoslužbách i koncertech využívány plně funkční varhany, díky celkové opravě, kterou provedl Ing. Karel Müler z Malých Svatoňovic. V budově kostela jsou kromě hlavní síně umístěny také bytové jednotky a dvě kanceláře. Farní síň v přízemí slouží k menším setkáním farníků a spolkové činnosti úpického Junáka.