Hřbitovní kaple sv. Ludmily

Původní hřbitov byl umístěn okolo kostela na úpickém náměstí. Kostel se zvonicí a dalších 17 okolních domů v roce 1625 při velkém požáru shořelo. V roce 1698 byl zřízen nový hřbitov v parku u náměstí. Z kapacitních důvodů byl v roce 1887 vysvěcen nový hřbitov na pozemku p. Freiberta. Původně zde měl stát uprostřed velký kříž, místo něj však byla postavena románská kaple sv. Ludmily. V levé dolní části hřbitova je původní domek hrobníka a márnice.