Kościół Czeskobraterski – Kościół Mistrza Jana Husa

Kościół Mistrza Jana Husa (Sbor Mistra Jana Husa) należy do Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego z urzędem parafialnym w Úpicach. Wybudowany został w latach 1924–1925 przez úpickiego budowniczego Jaroslava Budínskiego według projektu miejscowego budowniczego Františka Hanuša. Kamień do budowy kościoła łamano w Podrači na brzegu potoku Radečka. Koszt budowy wyniósł 850 tysięcy koron. Świątynia oddana została w użytkowanie w sierpniu 1925 roku, a już w 1929 roku w parafii zarejestrowano prawie pięć tysięcy osób. Jako rondokubistyczna budowla kościół został w 1997 roku wpisany na listę nieruchomych zabytków kultury. 

Kościół jest miejscem służącym nie tylko celom religijnym. Odbywają się tu regularnie imprezy muzyczne, koncerty (jest tu bardzo dobra akustyka), wystawy fotografii i dzieł sztuki. Nabożeństwa w ciągu roku odbywają się zawsze w niedzielę przed południem. Podczas nabożeństw i koncertów wykorzystywane są organy, w pełni działające dzięki generalnemu remontowi przeprowadzonemu przez inż. Karela Mülera z Malych Svatoňovic. W budynku kościoła oprócz sali głównej znajdują się też mieszkania i dwa biura. Pomieszczenie parafialne na parterze wykorzystywane jest na cele mniejszych spotkań parafian oraz działalności społecznej úpickiego Junáka (czeska organizacja skautingowa).