Schulzova vila

Majitel domu byl vlastníkem továrny - Kohorn a Schulz – Mechanická tkalcovna lněného a bavlněného zboží Poříčí u Trutnova (založeno 1880).

Za druhé světové války změnila Schulzova vila svého majitele, stejně tak jako všechny budovy, jejichž vlastníkem byl kdokoli židovského původu. 7. listopadu 1942 byl do Úpice dosazen německý vládní komisař Hans Richter. Jeho prvním rozhodnutím bylo vystěhování zámožnějších Židů, potřeboval byty pro Němce. V roce 1942 byla založena SS-schulle neboli HJ-Ausbildunglager v Úpici na Lánech, bylo třeba ubytovat instruktory SS a SA pro SS schulle a další pracovníky německých škol a zařízení. Vystěhováním židovských úpických občanů údajně získal H. Richter 60 – 80 obytných místností, zejména ve vilách.  

Do vily bývalého továrníka Waltera Schulze č. p. 357 bylo soustředěno asi 30 dospělých úpických lidí i s dětmi. Tito Židé byli 14. prosince 1942 odvezeni do Hradce Králové a odtud dne 17. prosince 1942 transportem Ch do Terezína. Odtud v různých transportech do vyhlazovacích táborů. Nikdo se nevrátil.

Po válce byly ve vile ubytovány pracovnice z náborů po celé ČSR. Pro Úpoleny  byla získávána děvčata na Moravě a Slovensku. Po roce 1950 a v dalších letech zde bydleli pracovníci Úpolenu 01 a jeho následníka Texlenu 21.