Most Svatopluka Čecha

Soutěžní otázka 17

Jak se jmenuje řeka, která protéká Úpicí?

Původní most přes řeku Úpu na místě u „Starého chudobince“, nebo také „Pod Lány“, byl dřevěný z roku 1874. Tento most byl nahrazen v letech 1892-94 mostem kamenným a byl postaven známým stavitelem Jaroslavem Budínským. Při regulaci řeky Úpy byl  most opět, v roce 1907, vyměněn za betonový. Na regulaci řeky Úpy a Radečky pracovali v letech 1906-1909 italští dělníci.