Most Svatopluka Čecha

Pytanie konkursowe 17

Jak nazywa się rzeka przepływająca przez Úpice?

Dawny most na rzece  Úpie w miejscu określanym jako „koło starego przytułku dla ubogich” („u Starého chudobince”) albo jako „pod Lanami” („Pod Lány“) był drewniany i pochodził z 1874 roku. W latach 1892–1894 zastąpiony on został przez most kamienny, wybudowany przez znanego budowniczego  Jaroslava Budínskiego. Przy regulacji rzeki Úpy most został ponownie – w  1907 r. – przebudowany, tym razem na betonowy. Przy regulacji Úpy i Radečki pracowali w latach 1906–1909 włoscy robotnicy.