Morawetzova vila

Soutěžní otázka 2

Jakým průmyslovým odvětvím se proslavila Úpice?

Továrnická vila rodiny Morawetzovy byla postavena v roce 1900 na Náměstí T. G. Masaryka v Úpici čp. 11. Na dvou parcelách stály původně dva dřevěné domy. Ty nechal v roce 1886 Ludvík Morawetz zbourat a na jejich místech vznikl nový dvoupatrový dům. Ten potřebám významné továrnické rodiny brzy nevyhovoval. Syn Ludvíka Morawetze jej nechal na konci 19. století opět zbourat a v roce 1900 zde nechal postavit reprezentativní vilu. Původní dokumentace se nedochovala, není tedy znám ani architekt.

Technická poznámka:

Vila je dvoupatrová s mansardovou střechou s půdním vikýřem nad středním rizalitem. Ačkoli byla postavená tradiční zděnou technologií, dispozice je na svou dobu velmi velkorysá a odpovídá společenské prestiži továrnické rodiny, která v Úpici vlastnila již od poloviny 19. století velkou továrnu na zpracování lnu a juty. V přízemí je zcela excentricky umístěný průjezd na dvůr, z něhož se vystupuje do prostorné haly s reprezentativním schodištěm
a zimní halou. Součástí vily bylo i bohaté zázemí pro služebnictvo, které se soustředilo ve dvorním křídle. Vila byla vybavena nejnovějšími technickými vymoženostmi své doby, jako bylo centrální ústřední vytápění (včetně zimní zahrady), moderní vybavení koupelen a kuchyňského provozu. Ve dvorní části byla udržovaná zahrada s bazénem. Interiéry nechal stavebník okázale vybavit, přičemž využíval novodobé materiály, jako jsou umělé mramory
a šlechtěné omítky. Koupelny byly obloženy mramorovými deskami. Na vysoké umělecké úrovni byly také všechny truhlářské prvky, stejně jako řešení haly s centrálním schodištěm.

Vila je výborným dokladem výstavby a stavebního rozvoje města na počátku 20. století. Její architektonické a umělecké řešení je charakteristické pro dobu doznívajícího historizujícího stylu. Fasády byly realizovány ve formě vysokého řádu s kanelovými pilastry ve středním rizalitu. Velkolepě jsou pojaty dispozice a interiéry vily, které dokládají způsob života majetné továrnické rodiny. Architektonické řešení, použité materiály i technické řešení svědčí
o kvalitě a možnostech doby na počátku 20. století. 

V současné době je vila ve vlastnictví soukromých osob, které se o objekt dobře starají. V interiérech jsou dochovány veškeré autentické prvky jako obklady stěn, truhlářské prvky včetně historického kování, vanové a umývadlové baterie i sanitární dobové vybavení nebo původní radiátory. Okna byla téměř pietně repasována. Objekt je v současné době významnou kulturní památkou města Úpice.