Měšťanský dům z pol. 19. stol.

Dům čp. 7 je  měšťanský dům z první poloviny 19. století. Na tomto místě stával dům, o němž je zmínka z roku 1575. Prvním majitelem byl Vávra Mareš.
V roce 1678 se stal majitelem J. Freybert, jehož potomkům patří dům dodnes. Na pozemku J. Freyberta byl zřízen nový úpický hřbitov, jak ho dnes známe.