Dom mieszczański z połowy XIX w.

Dom o numerze 7 to kamienica mieszczańska z pierwszej połowy XIX wieku, zbudowana w miejscu, w którym wcześniej stał dom wzmiankowany już w 1575 roku. Pierwszym właścicielem był Vávra Mareš. W 1678 roku właścicielem został J. Freybert, do którego potomków dom należy do dziś. Na parceli J. Freyberta założono nowy, dzisiejszy cmentarz úpicki.