Městská poliklinika

Budova čp. 773 byla stavěna v letech 1927-1930 jako úřední budova pro umístění Okresního soudu, poštovního, telegrafního a berního úřadu, důchodové kontroly, četnické stanice a vězení. Stavbu provedla firma Capoušek a Šandera z Hradce Králové. Okresní soud zde fungoval do roku 1945. Četnická stanice byla nahrazena novou složkou SNB a věznice zrušena. Koncem 50. let 20. století byla vnitřní část budovy adaptovaná na polikliniku, která byla otevřena 8. listopadu 1959. Po dokončení stavby nové pošty v Palackého ulici se původní pošta přestěhovala, a na jejím místě byla zprovozněna druhá úpická lékárna. Pošta tu sídlila do r. 2001.