Čapkova vila

Soutěžní otázka 21

Jakou profesi vykonával otec bratří Čapků?

Dům čp. 265 byl postaven v letech 1889-1890 úpickým stavitelem Josefem Rejskem pro MUDr. Antonína Čapka a jeho rodinu. MUDr. Čapek měl v Úpici převzít lékařskou praxi po Antonínu Teuchmannovi, potřeboval tak rychle zajistit bydlení pro sebe a svou rodinu. Získal vhodnou parcelu téměř uprostřed budoucího města s rostoucí průmyslovou zástavbou. Stavitel Josef Rejsek, kterému parcela patřila, vyhotovil dr. Čapkovi plán domu. Vcházelo se do něj po venkovních schodech, končících odpočívadlem. Rohová místnost, která sloužila jako ordinace, byla dobře osvětlená, a dále zde byly navrženy tři velké obytné místnosti. Suterén zahrnoval hospodářské místnosti - kuchyň s přilehlým pokojem, spíž, koupelnu s prádelnou, sklep, kůlnu, čeledník a konírnu pro pár koní. MUDr. Antonín Čapek vykonával v Úpici lékařskou praxi až do svého vážného onemocnění v roce 1907, tedy plných 17 let. Lze předpokládat, že dětství sourozenců Helenky, Josefa i Karla Čapkových prožité v tomto domě, bylo šťastné a harmonické. Vyrůstali v pěkném prostředí rodičovského domu se zahradou, krásnou podkrkonošskou přírodu měli na dosah. Parcela, kterou dr. Čapek koupil, postačovala i pro rozlehlou zahradu, které se pan doktor rád věnoval a zejména syn Karel tuto zálibu po otci zdědil a barvitě ji popisoval ve svých několika knihách o zahrádkaření. 

V roce 1907 již nemocný MUDr. Čapek podlehl přemlouvání manželky Boženy, které se život v Úpici zdál příliš venkovský a přestěhovali se do Prahy, Říční ulice č. p. 11.  Dcera Helenka byla  tou dobou již provdána do Brna, Josef studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze, Karel na brněnském gymnáziu. Dům prodali synu továrníka Ludvíka Morawetze - Richardovi. Prodali také mlýn v Hronově. MUDr. Čapek se vzdal předsednictví v městské spořitelně i veškeré veřejné činnosti. 

Božena Čapková zemřela 14. dubna 1924 v Praze III., ve věku padesáti osmi let. MUDr. Antonín Čapek odešel na trvalý odpočinek do Prahy, za svými syny. Společně s nimi žil v nově vybudovaném rodinném domku. Zemřel o pět let později dne 4. července 1929. Dožil se věku čtyřiasedmdesáti let. 

Zahrada byla zrušena v padesátých letech minulého století a nahrazena autobusovým nádražím. V samotném domě čp. 265 byl později Dům pionýrů a mládeže. V roce 1960 byla na dům instalována pamětní deska - sousoší bratrů Josefa a Karla Čapkových. V současnosti dům slouží jako sídlo Obvodního oddělení policie České republiky. Ke zhlédnutí historie sedmnáctiletého pobytu rodiny Čapkových v Úpici lze doporučit čapkovskou expozici v Městském muzeu a Galerii Julie Wintrové Mezerové na úpickém náměstí T. G. Masaryka.