Miejska poliklinika

Budynek nr 773 powstał w latach 1927–1930 jako budynek urzędowy dla sądu powiatowego oraz dla urzędów pocztowego i telegraficznego, a także urzędu ds. poboru podatków i  kontroli dochodów, ponadto służył za posterunek żandarmerii i więzienie. Budowę wykonała firma Capoušek i Šandera z Hradca Králové. Sąd powiatowy działał tu do roku 1945. Posterunek żandarmerii zastąpiony został przez nową służbę – SNB (Sbor národní bezpečnosti, Korpus Bezpieczeństwa Narodowego), a więzienie zlikwidowano. Pod koniec lat 50. XX wieku wewnętrzna część budynku została zaadaptowana na poliklinikę, którą otwarto 8 listopada 1959 r. Po zakończeniu budowy nowej poczty na ulicy Palackého, urząd pocztowy wyprowadził się, a jego miejsce zajęła apteka (druga w Úpicach). Poczta miała tu swoją siedzibę do 2001 roku.