„Poštovní úřad“ z pohádky K. Čapka

Soutěžní otázka 9

Kde se nacházelo sídlo poštovního úřadu z pohádky od Karla Čapka?

Někdejší starosta Úpice Emanuel Červený, který byl také správcem Občanské záložny od r. 1878 až do své smrti, koupil původní dřevěný dům čp. 36
a namísto něj postavil zděný, patrový. Po dokončení stavby, kterou provedl stavitel Jaroslav Budínský, pronajal přízemí poštovnímu a telegrafnímu úřadu a v prvním poschodí zřídil kanceláře Občanské záložny. Zadní, slunnou stranu, si ponechal Emanuel Červený jako majitel a současně správce záložny. Do předních místností zařídili kanceláře, jednu velkou 7x7 m pro stoly úředníků, druhou menší pro správce záložny a schůze výboru. Po smrti p. Emanuela Červeného se jeho manželka s dcerami přestěhovala do dvou malých podkrovních místností a přenechala byt novému správci záložny. V roce 1932 byly kanceláře Občanské záložny upraveny na byt pro dceru Růženu Červenou, provdanou za Josefa Hetflejše. Občanská záložna se přemístila do domu blízko Dřevěnky, který byl v jejím vlastnictví. Současně se uvolnil i byt správce záložny, a ten se pronajímal. V roce 1939 se sem nastěhovala druhá dcera, Anna Červená, provdaná za Jiřího Hermocha. V letech 1950 až 1994 zde mělo v přízemí sídlo loutkové divadélko Radost.