„Urząd pocztowy“ z bajki K. Čapka

Pytanie konkursowe 9

Gdzie mieściła się siedziba poczty z bajki Karela Čapka?

Drewniany dom nr 36 kupił dawny burmistrz Úpic Emanuel Červený, który od 1878 roku aż do swojej śmierci był także zarządcą kasy pożyczkowej (Občanska záložna). Drewniany budynek został następnie wyburzony, a na jego miejscu postawiono murowany, piętrowy obiekt. Po dokończeniu budowy, którą wykonał Jaroslav Budínský, parter został wynajęty urzędowi pocztowo-telegraficznemu, a na pierwszym piętrze urządzono biura kasy pożyczkowej. Tylną, nasłonecznioną część Emanuel Červený zostawił dla siebie jako właściciela budynku i zarządcę kasy. We frontowych pomieszczeniach mieściło się duże (7 x 7 m) biuro dla urzędników i mniejsze dla zarządcy, służące jednocześnie za miejsce spotkań rady kasy. Po śmierci Emanuela Červenego jego żona z córkami przeprowadziły się do dwóch małych poddaszowych pomieszczeń, pozostawiając mieszkanie nowemu zarządcy kasy. W 1932 roku biura kasy przekształcone zostały w mieszkanie dla córki, Růženy Červenej, która wyszła za mąż za Josefa Hetflejša. Kasa pożyczkowa przeniesiona została do domu w pobliżu Dřevěnki, który był jej własnością. Jednocześnie zwolniło się także mieszkanie zarządcy kasy, które zostało wynajęte. W 1939 roku wprowadziła się tu druga córka, Anna Červená zamężna z Jiřím Hermochem. W latach 1950–1994 na parterze mieścił się teatrzyk lalkowy „Radost”.