Dlouhé Záhony

„Z tvé přísnosti a velikosti něco dej mi, kameni a ty, motýle, z čarovných tvých křídel znamení, ty, řeko, z tvojí hudby! He, větře, z tvého vanu! Já k pomoci vás přivolávat nepřestanu, Ó, větru teskný hvizde, když to od Brend zaduje, zvonivé lkání rodné Úpy,Metuje, já zapřísahám vás, ach, dejte, svěřte mně pro moje vzpomínání něco z vaší síly tajemné…“   

Josef Čapek – Z básní z koncentračního tábora  

Ve středu lesoparku Dlouhé záhony v Úpici, kde je nyní umístěno dětské hřiště, a za ním je restaurace Dlouhé záhony s přírodním amfiteátrem, byla v letech 1942 až 1945 cvičná střelnice pro frekventanty HJ-Reichsausbildungslagers II Eipel. Škola pro mladé příslušníky Hitler Jugend ve věku 15 až 17 let byla umístěna na nynější Základní škole na Lánech. „Hitlerova mládež“ se zde připravovala ke vstupu do Waffen SS (zbraně SS) a střelnici využívali ke střeleckému výcviku. Vstup na plochu byl přísně zakázán pod hrozbou zastřelení. Plocha byla rovná, očištěná od kamenů, keřů a stromků. Místo, kde je nyní zeď před dnešní restaurací, stála kamenná zeď, jako rozšířený zákop pro umístění terčů. Nebyla zde žádná budova ani kůlna, pouze u vstupu byla závora s výstražnou tabulí. Frekventanti Hitler Jugend měli velmi dobrý, intenzivní výcvik. Trval několik týdnů dvanáct hodin denně. Lánská škola fungovala jako výukové středisko, kolem ní byl zákop pro nácvik bojových pozic, ubytováni byli v Morawetzově vile, odkud byla vysídlena židovská rodina úpických továrníků. Dbali i na pravidelný kulturní program. Po absolvování výcviku byli tito mladí chlapci schopni řídit motorku se „sidecarou“, nákladní auto, neomylně trefit cíl na více než 50m atd. 

Na pravé straně břehu lesoparku výrazně vyčnívá nad přístupovou cestu kamenný blok. V sobotu 5. května 1945 vyhlásil velitel školy SS obersturmführer Hardtewig stanné právo pro Úpici a okolní obce. Důvodem bylo napadení mladého příslušníka školy SS hlídkujícího na mostu Svatopluka Čecha. Byl vyhlášen zákaz vycházení, otevírání oken a další nařízení. V neděli 6. května 1945 byli na střelnici na „Dlouhých Záhonech“ přivezeni dva mladí muži ze Rtyně v Podkrkonoší, kde byli u Kocourkova rybníka zadrženi skupinou frekventantů školy SS z Úpice. Mladí příslušníci Hitler Jugend, vedeni svými instruktory, donutili Ljubu Turka a Vladimíra Kuldu vykopat vlastní hroby a následně byli umučeni a ubodáni bajonety k smrti a pohřbeni. 

Kamenný památník je místem, které připomíná nesmyslnou brutalitu činu frekventantů SS školy a je smutnou připomínkou konce II. světové války na Úpicku.