Mariánský sloup z dílny žáků M. Brauna

V roce 1724 byl doprostřed úpického náměstí místo chátrajícího pranýře (sloup hanby s okovy a železnými kruhy, k němuž byli přivázáni nebo přikováni provinilci na veřejnou hanbu nebo potupu. Zvykem bylo, že obyvatelé městečka měli pro nový pranýř vykopat jámu a po postavení se ho dotknout) umístěn Mariánský sloup. Hodnotná socha Panny Marie na sloupu je zřejmě dílem ze školy žáků sochaře Matyáše Brauna z Kuksu. Dříve byla socha také pozlacená. V blízkosti sloupu stála kašna, do níž byla voda z nedaleké Radečky přiváděna vodním kolem a borovým potrubím. Po roce 1940 byl sloup Panny Marie přestěhován k apsidě kostela sv. Jakuba Staršího.