Dom wieśniaka z poł. XVI w.

Pierwsze wzmianki o domu nr 45 pochodzą z 1557 roku, kiedy jego właścicielem był gospodarz V. Smolík. Brak jest bliższych informacji na temat tego obiektu.