Drewniany dom, narodowy zabytek kultury, poł. XVI w.

Pytanie konkursowe 14

Jako „Dřevěnka” określany jest úpicki ...?

PL